سخن بزرگان

هر روزی که در آن معیصت نکنید،آن روز،روز عید است. امام علی<ع>

مرگ یک کهنسال همچون سوختن یک کتابخانه است. آمادو هامپاته با

«آنچه برای خودت نمی پسندی،برای دیگران مپسند»

این خلاصه تمام قوانین خوب دنیاست.مابقی تفسیر این قانون است. رابی هیلل

 


/ 1 نظر / 7 بازدید
سعیده

آفرین. واقعا لذت بردم از خواندن نوشته های قشنگت.