زن یک انسان است و آن هم یک انسان بزرگ

 

کتاب آفرینش هستی گشوده پیش روی ماست آن را ورق می زنیم و به ابتدای داستان آفرینش باز می گردیم تا راز هستی خویش را دریابیم.
آن زمان که نقاش هستی،قلم صنع خویش را در مرکب خاک زده و والاترین ن قش خود را به تصویر کشید و او را آدم نامید و در این تصویر قدرت خویش را آشکارتر ساخت و حکمت خویش را بیش از بیش نمایان نمودو ملائک را،این سان پرده را راز خلقت گشود.:<فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها>

 

آری،بدین گونه،خدای،نخستین معلم هستی،زن را آموخت و مرد را گفت:که زن وسیله ای در دست مرد برای تکامل نیست بلکه بزرگ انسانی است که خود می تواند پوینده راه کمال و جوینده قرب الهی باشد؛همان گونه که مرد را یارای آن است؛و این را در "فاطمه"به تصویر کشید.

"فاطمه"رشک جهان هستی ،هم او که جانش تجلیگاه انوار الهی است."فاطمه" که "فاطمه"است،"زهرا"است،و "خیر النسا" و همان بانویی که اسلام را ارج نهاد.

پس ای زن،ترا سزد که این نعمت را شکر گزاری و این میسر نیست جز آن که "معرفت مقامت"را ندیم خویش گزینی و مقامت را عزیز بداری.

پس ای زن،مقام تو مقام "فاطمه" است . مقام "فاطمه"مقام تو،و این پیوند گسستنی در انتظارنیست،پس دریاب "فاطمه"را که خویش دریابی.

بزرگی چون تو را زیب دنیایی،زیور نیست،.تو را زیبی از عالم علوی شایسته است پس هشدار! ای غزال رعنا تا اسیر دام صیادان دهر نگردی.رهزنان دغل در کمین گوهر عفاف و عصمت تو بنشسته اند زینهار که به شهدت مفریبند و گوهرت به یغما مبرند.

آنان که دل خویش را منزلگه کین اسلام ساخته اند،تو را منظور خویش گزیده اند؛زآن رو می کوشد "یوسف مقامت"را در چاه نسیان و فراموشی،تنها رها سازند و "یعقوب وجودت"را در فرقتش،به عزلت کشانند تا شاهد مقصود شوم خویش را هم آغوش گردند و انحطاط انقلاب،این خون بهای شهیدان را،به نظاره بنشینند و خنده های مستانه سر دهند.

ای عزیز،دریافتن "فاطمه" نه آن است که او را صنمی برای خویشتن سازی و از "صباح تا مسا"،او را بستائی،که "فاطمه" بی نیاز از ستایش است؛شناخت فاطمه آن است
 که چهره "فاطمه"را و نقش فاطمه" را در تمام ابعاد زندگیش به نظاره بنشینی،و نقشش را دریابی آن گاه که در سیمای "بنت رسول خدا" رخ می نماید،و آن زمان که "همتای علی" می گردد،وآن لحظه که حسنین و زینب را "مادر"است،و آن هنگام که گام در عرضه مبارزه  اجتماعی می  نهد،و آن دم که "امام زمان خویش"،"علی" را، به یاری می شتابد و دفاع از حق ولایتش را رسالت خویش می یابد.

اگرخواهان آنی  که معرفت"فاطمه"را،چنان که زیبنده اوست،نائل آیی،تو را گریزی نیست جز آنکه در بحر اندیشه وکلامش دامان تر کنی و در نزهتگه حیاتش گام برداری و در جام جهان بین جان،وداعش را با جهان به تماشا برخیزی ؛و آنگاه که زیبا روی شخصیت"فاطمه"پرده از رخ برمی فکند،چون "فاطمه بودن" را برنامه عملی زندگی خویش قرار دهی.

پس بر توست که چنین نمایی، تا در سلوک حق سالک حقیقی باشی، پس دریاب "فاطمه" را .و برخیز تا از "مهر وجودش "جان های فسرده مان  را حیات بخشیم؛و صبر و شکیبایی را از تاب جعد"بنفشه یادش" بیاموزیم و شجاعت و شهادت را  در " مکتب عشقش" فرا گیریم و در طریق قرب،او را مقتدا سازیم و بپوئیم آن راه را که باید."باشد که چنین کنیم"

منبع:نشریه بقچه دانشگاه آزاد ولیعصر(عج)/نویسنده:سوسن کریم زاده

روز زن برشما زنان عزیز مبارک باد***

/ 0 نظر / 8 بازدید