اَلَیسَ الله بکافٍ عَبدَهُ

وقتی همه امیدت به اونه..
به اون بالاسری..
به اونیکه میگه از رگ گردنم بهت نزدیکتره..
به اونیکه همه چیتو میدونه و بازم با لبخند نگات میکنه..
به اونیکه وقتی میشد مچتو بگیره دستتو سفت گرفت و کمکت کرد..
به اونیکه وقتی تنبیه هم میکنه میشه تو تنبیهش محبتو دید..
به اونیکه وقتی صداش میکنی صدای جااااانم شنیدنشو تو تک تک لحظات زندگیت میشنوی..
به اونیکه ممکنه دیر بده ولی بهترینو میده..
به اونیکه وقتی داری گریه میکنی با لبخند نگات میکنه و میگه صبر کن واست بهترینارو گذاشتم کنار..
به اونی که گناهتو یک بار مینویسه و ثوابتو صد بار...
به اونی که عاشقانه عاااااشقته و صد بار اینو گفته..
آره..
وقتی همه امیدت به اونه خیالت راحته که یه پشت و پناه گرم..
یه حامی قوی..
یه دست پر مهر..
داری که یه لحظه از یادت غافل نیست..
شکرت خدا جونم..
شکرت..
خدایاااااا چقدر خوشبختم که دارمت
(پیشاپیش عیدتان مبارک) 
/ 0 نظر / 8 بازدید