/ 2 نظر / 5 بازدید
علی فلسفی

سلام داشتم نظرایه وبلاگم رومی خوندم دیدم شمابرام نظر گذاشته بودین. بااجازتون وبلاگتون رودروبلاگم لینک کردم.

مهسا

چنان لطف او شامل هر تن است که هر بنده گوید خدای من است چنان کار هر کس به هم ساخته که گویا به غیری نپرداخته سلام آبجی گلم. التماس دعای ویژه دارم ازت خانومی [گل]