چادر مشکی من

من شکایت دارم

ازآنهایی که نمی فهمند چادر من یادگار مادرم زهراست

از انهایی که به سخره می گیرند قداست حجاب مادرم را

چرا نمی فهمند؟

این تکه پارچه چادری از هر جنسی باشد

حرمت دارد...

                             

/ 3 نظر / 9 بازدید
مهسا

قربونت برم آبجی گلی! زیاد خودتو اذیت نکن! فهم و شعورشون کمه [ماچ] پر بزن، چادرت تو را بال است[بغل]

ملیکا

عمرتون 100 شب یلدا دلتون قد یه دریا توی این شب های سرما یادتون همیشه با ما