وای بر من...

خدایا اگر بار سنگینی گناهانم عامل رنجش و عذابم است جز تو کی میتواند آنها را ببخشد؟ و بارم را سبک کند؟گناهکارم دلیل بر دشمنم نیست.اگر تو از من روی برگردانی من چه کنم؟اگر گناهانی را که باعث استجابت دعاهایم نمیشود و نبخشی وای بر من....

/ 0 نظر / 13 بازدید